Chúc mừng bạn đã đăng tuyển thành công. Hệ thống đã nhận được hồ sơ đăng tuyển của bạn.
Quá trình xét duyệt được tiến hành trong thời gian 30 ngày. Vui lòng chờ trong 30 ngày, chúng tôi sẽ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

Để chúng tôi có thể dễ dàng phân loại và tìm facebook của ứng viên, để chọn lọc hình ảnh, cũng như tìm hiểu thêm về ứng viên, liên lạc xin đăng lên tường facebook của bạn với nội dung như sau:

Đăng ký https://achau.vn #nguoimauachau

Hashtag #nguoimauachau có thể giúp chúng tôi rút ngắn thời gian tìm kiếm, tuyển chọn ứng viên.
Đăng hashtag là bước bắt buộc để hồ sơ được duyệt.

P/s: Nếu bạn đã thực hiện bước 1 rồi thì không cần làm thêm bước này.
Do số lượng ứng viên rất đông nên công ty không hỗ trợ giải đáp thắc mắc qua điện thoại vì vậy có bất cứ câu hỏi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi: dichvunguoimau@gmail.com.
Bạn nên tham khảo thêm:

  1. Những chương trình công ty Á Châu Media đã thực hiện.
  2. 10 điều lưu ý khi nộp hồ sơ tại Á Châu.
  3. Hình ảnh nhân sự tại công ty Á Châu Media.