Với sự thành công trong thị trường người mẫu trong nước. Nhằm tìm kiếm, hướng dẫn, phát triển tài năng người mẫu nhí khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Công ty Á Châu Media liên tục tìm kiếm những gương mặt đại diện mới tham khảo chi tiết: Tuyển người mẫu nhí.

Ngoài việc đào tạo công ty Á Châu Media còn có dịch vụ cho thuê người mẫu nhí quay TVC, chụp hình quảng cáo sản phẩm, chụp hình thời trang.